Уши Нос Гърло

Оториноларингология (или Уши, нос и гърло, съкратено УНГ) е медицинска наука. Тя изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите на ушите и носоглътката. Тези органи принадлежат към 3 различни функционални системи – нервна, дихателна и храносмилателна.

В УНГ кабинета ще бъдете лекувани с внимание, грижа и професионализъм. Практическият дългогодишен опит и знания на лекаря ни ще Ви удоволетворят и ще създадат доверие у Вас и Вашите близки. По преценка на специалист може да се направят кръвни и микробиологични изследвания, с цел доуточняване на диагнозата.

Logo_Doctors4youLondon1

e Clinic “Doctors 4 You” is the first Bulgarian clinic to open in London. Our team offers high quality medical services with guaranteed professionalism and modern equipment.

Recent Posts

  Our services

  Like Us on Facebook!

  © 2020 All rights reserved. DOCTORS 4 YOU.

  bg_BG
  ro_RO
  tr_TR
  en_US