ЗА НАС


Клиника “Doctors 4 You” е първата българска клиника открита в Лондон.

Нашият екип предлага високо качество на медицинските услуги, гарантирано от доказан професионализъм и съвременната апаратура.

Нашите лекари и медицински специалисти имат отлична квалификация и работят в съответствие с морално – етичния кодекс и изискванията за добра медицинска практика, като използват съвременни методи за диагностика и лечение.

Мисията на Клиника “Doctors 4 You” е да осигури достъп на всеки един пациент, нуждаещ се от съвременна медицинска помощ, до навременно и качествено лечение при опазване на достойнството му и зачитане на индивидуалните му изисквания.

Водещите принципи в работата на целия екип на Клиника “Doctors 4 You” са безкомпромисното качество на медицинските услуги, придружено с лично отношение и персонално внимание към всеки един пациент, поставянето му в центъра на процесите в здравната помощ, забрана на нерегламентираните плащания и зачитане на правата на пацентите без оглед на тяхната раса, социален статус и вероизповедание..

В Клиника “Doctors 4 You” се извършват платени специализирани и високоспециализирани медицински услуги по утвърден ценоразпис.

ВСЕКИ НАШ ПАЦИЕНТ ПОЛУЧАВА ВНИМАНИЕ, ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА СВОЯ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ.

Заповядайте в Клиника “Doctors 4 You” за професионално медицинско обслужване в приятна атмосфера и грижи за доброто ви здраве сега и в бъдеще!


https://www.doctors4you.co/wp-content/uploads/2018/04/new7-4B5A-A136-B6BBD61C311B.jpg

Клиника DOKTORS4YOU търси да попълни лекарския си състав с още един педиатър и личен лекар

Logo_Doctors4youLondon1

e Clinic “Doctors 4 You” is the first Bulgarian clinic to open in London. Our team offers high quality medical services with guaranteed professionalism and modern equipment.

Recent Posts

  Our services

  Like Us on Facebook!

  © 2016 All rights reserved. DOCTORS 4 YOU.

  bg_BG
  lt_LT
  pl_PL
  ro_RO
  ru_RU
  tr_TR
  en_US